Onze database heeft een gelimiteerde toegang met firewalls op elke firewall, zodat uw gegevens worden versterkt en beschermd. De communicatie naar de database buiten de applicatie is afgesneden, dus lees- en schrijftoegang komt alleen van wefitter. Back-ups worden routinematig, vele malen per dag uitgevoerd en worden opgeslagen in een even veilige serverunit. Gevoelige gegevens worden verwerkt door een encryptiesysteem om de inhoud verder te maskeren.